torstai , 25 heinäkuun 2024
kestävä vesihuolto

Kestävä Vesihuolto – Veden Säästäminen ja Kierrätys Kotona

Kotitalouksissa on tärkeää osallistua kestävään vesihuoltoon säästämällä ja kierrättämällä vettä tehokkaasti. Kestävä vesihuolto sisältää käytäntöjä, kuten veden säästämistä ja kierrätystä, jotka voivat auttaa ympäristön suojelemisessa ja vesivarojen kestävässä käytössä kotona.

Jotta voimme edistää kestävää vesihuoltoa kotona, on tärkeää ymmärtää, miten voimme säästää ja kierrättää vettä arjen toiminnoissamme. Lue eteenpäin oppiaksesi lisää veden säästämisestä, ekologisesta vedenkäytöstä ja kestävästä vesihuollosta kotona.

Puhdas vedenhankinta kotitalouksille

puhdas vesi

Pääkaupunkiseudun kotitalouksissa vesi tulee hanasta ja se on erittäin puhdasta juomakelpoista vettä. Puhdas vesi saadaan vedenpuhdistuslaitoksilla, kuten Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella. Lisäksi vedenpuhdistuslaitokset tarkkailevat ja valvovat juomaveden laatua ja toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi.

Vedenpuhdistuslaitokset Pitkäkoskella ja Vanhankaupungissa

Pääkaupunkiseudun kotitalouksille tarjotaan erinomaista puhdasta juomakelpoista vettä suoraan hanasta. Tämä mahdollistetaan vedenpuhdistuslaitosten avulla. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos sijaitsee Helsingin Herttoniemessä ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos Helsingin Roihuvuoressa.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos on yksi Suomen suurimmista vedenpuhdistuslaitoksista. Laitos käyttää innovatiivisia tekniikoita ja prosesseja varmistaakseen veden korkean laadun. Vedenpuhdistusprosessi alkaa raakaveden ottamisella ja jatkuu erilaisten käsittelyvaiheiden kautta, kuten esikäsittely, sakkaus, suodatus ja desinfiointi. Tarkka tiivistelmä jokaisesta vaiheesta auttaa varmistamaan puhtaan ja juomakelpoisen veden saatavuuden kotitalouksille.

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos puolestaan vastaa merkittävästi Helsingin vanhan kaupungin, Kruununhaan, vedentuotannosta. Tämä moderni laitos soveltaa samanlaisia vaiheita ja prosesseja kuin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, varmistaen puhtaan ja korkealaatuisen juomaveden tarjonnan kaupungin keskustan alueella.

Juomaveden laadun varmistamiseksi sekä Pitkäkosken että Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitokset tarkkailevat jatkuvasti veden laatua, suorittavat säännöllisiä testejä ja toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä. Näin ne varmistavat, että kotitaloudet saavat jatkuvasti puhdasta ja turvallista juomavettä suoraan hanastaan.

Säästä vettä arjen toiminnoissa

veden säästäminen arjessa

Jokainen kotitalous voi omilla toimillaan säästää vettä arjen toiminnoissa. Se on tärkeä askel kohti kestävämpää vesihuoltoa ja ympäristön suojelemista. Veden säästämiseen liittyvät käytännöt ja tottumukset voivat vaikuttaa merkittävästi vedenkulutukseen kotona. Tässä osiossa käsitellään kestäviä vedenkäyttötottumuksia eri arjen toiminnoissa.

Peseytyminen

Peseytyminen on yksi suurimmista vedenkuluttajista kodin päivittäisissä toiminnoissa. Yksinkertaisilla muutoksilla voit kuitenkin säästää paljon vettä. Sulje suihku saippuoinnin ja hiusten pesun ajaksi, jotta vettä ei valuisi turhaan. Käytä myös veden säästösuutinta suihkun yhteydessä, mikä vähentää vedenkulutusta merkittävästi. Näillä pienillä teoilla voit säästää satoja litroja vettä peseytymisen aikana.

Astianpesu

Kun peset astioita käsin, täytä altaaseen ensin vettä ja sitten vasta pesuainetta. Näin vältät turhaa veden valuttamista eikä sinun tarvitse pitää hanaa auki koko ajan. Astianpesukoneen käytössä kannattaa suosia säästöohjelmia ja vajaatäyttöohjelmia, joissa käytetään vähemmän vettä. Muista myös täyttää astianpesukone aina kokonaan ennen käynnistämistä.

WC:n huuhtelu

WC:n huuhtelun yhteydessä voi myös säästää vettä. Vanhemmissa huuhtelukanavissa on usein erilaisia huuhtelunapeja, joilla voidaan säätää veden määrää. Uudemmissa huuhtelumekanismeissa on usein kaksi eri huuhteluvaihtoehtoa: pienempi huuhtelu pisempien käyntien yhteydessä ja suurempi huuhtelu tarvittaessa. Tällä tavoin vedenkulutus saadaan minimoitua tarpeen mukaan.

Pyykinpesu

Pyykinpesu on toinen vesivuoto kodin arjessa. Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja käytä pesukoneessa säästö- tai vajaatäyttöohjelmia, jotka vähentävät vedenkulutusta. Vältä myös turhaa esipesua, ellei se ole todella tarpeellista. Näillä yksinkertaisilla toimenpiteillä voit säästää paljon vettä ja samalla vähentää pyykkien pesuun kuluvaa energiaa.

Veden kovuus ja pesuaineen annostelu

veden kovuus ja pesuaineen annostelu

Pyykinpesussa on tärkeää ottaa huomioon veden kovuus ja annostella pesuaine oikein. Pääkaupunkiseudulla talousvesi on yleensä pehmeää, mikä tarkoittaa, että pehmeän veden kanssa tarvitaan vähemmän pesuainetta verrattuna kovaan veteen.

Jotta saat parhaan pesutuloksen ja samalla säästät sekä vettä että pesuainetta, on suositeltavaa tarkistaa pesupakkauksen annosteluohjeet. Pesuainepakkauksesta löytyvä ohjeistus perustuu yleensä veden kovuuteen ja pyykin likaisuuteen.

Annosteluohjeiden noudattaminen auttaa välttämään liiallista pesuainemäärää, joka voi johtaa ylimääräisen vaahdon muodostumiseen ja huuhteluaineen jäämiin. Ylimääräinen pesuaine ja huuhteluaine voivat jättää jäämiä pyykkiin ja jopa aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Oikea pesuainemäärä varmistaa puhtaan ja raikkaan pesutuloksen joka kerta.

Jos et tiedä veden kovuutta kotitaloudessasi, voit tiedustella sitä paikalliselta vesihuoltolaitokselta tai tarkistaa sen raportin tai vedenlaatuohjeen avulla. Näin voit määrittää parhaat pesuaineen annostelun asetukset ja pitää pyykkisi puhtaina ja raikkaina ilman ylimääräistä vaivaa.

Pesuaineen annostelu veden kovuuden mukaan:

 1. Pehmeä vesi: Annostele pesuainetta käsittelyohjeiden mukaisesti, yleensä vähemmän kuin annosteluohjeet suosittelevat.
 2. Kova vesi: Annostele pesuainetta käsittelyohjeiden mukaisesti tai hieman enemmän kuin annosteluohjeissa suositellaan.

Oikean annostelun noudattaminen ei vain säästä vettä ja pesuainetta, vaan myös varmistaa puhtaan pesutuloksen. Pyykinpesussa pienetkin teot voivat edistää kestävää vedenkäyttöä ja ympäristöystävällisyyttä. Seuraavaksi tutustumme veden laatuun ja jäteveden käsittelyyn pääkaupunkiseudulla.

Veden laatu ja jäteveden käsittely

veden käsittely

Pääkaupunkiseudun juomaveden puhtautta tarkkailevat HSY ja kunnan terveydensuojelun asiantuntijat varmistaakseen veden laadun. Jos epäilet juomaveden puhtautta tai havaitset poikkeavuuksia, suosittelemme valuttamaan vettä runsaasti hanasta ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään.

Jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamoihin, kuten Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon ja Blominmäen jätevedenpuhdistamoon, joissa ne käsitellään ennen ympäristöön päästämistä. Tämä prosessi on tärkeä osa ympäristön suojelemista ja puhtaan veden ylläpitämistä kaupunkialueella.

Älä laita roskia vessanpönttöön

jäteveden käsittely

On tärkeää noudattaa oikeaa jätehuoltoa ja välttää roskien laittamista vessanpönttöön. Vessanpönttöön saa laittaa ainoastaan pissan, kakan ja vessapaperia. Roskien, kuten hygieniatuotteiden, tupakantumppien tai ruuan jämien, laittaminen vessanpönttöön voi aiheuttaa viemärin tukkeutumisen ja vaikuttaa negatiivisesti jätevedenkäsittelyyn.

Viemäriin päätyneet roskat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja jätevedenkäsittelylaitoksille. Näiden laitosten tehtävänä on käsitellä jätevettä ja poistaa siitä haitalliset aineet ennen sen päästämistä ympäristöön. Roskien viemäriin päätymisen myötä näiden laitosten toiminta vaikeutuu ja voi aiheuttaa korjauskustannuksia.

Jotta jätevedenkäsittely toimisi tehokkaasti, on tärkeää viedä roskat niille varattuihin jätesäiliöihin ja keräyspisteisiin. Näin varmistetaan, että roskat päätyvät oikeaan paikkaan ja niitä voidaan käsitellä asianmukaisesti. Noudattamalla oikeaa jätehuoltoa voimme yhdessä edistää kestävää jätevedenkäsittelyä kotona.

Vältettävät roskat vessanpöntössä:

 • Hygieniatuotteet, kuten vanulaput, siteet ja tamponit
 • Tupakantumpit
 • Ruuan jätteet
 • Lääkkeet ja kemikaalit

Lajittelu kotona

jätteiden lajittelu

Kotitalouksissa on tärkeää lajitella jätteet oikein kierrätyksen mahdollistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

Yleisimmät jätteet, joita tulee lajitella, ovat:

 • biojäte
 • muovipakkaukset
 • paperijäte
 • kartongit ja pahvit
 • lasipullot ja lasipurkit
 • metallijäte
 • sekajäte
 • vaarallinen jäte

Näitä jätteitä varten on olemassa erilliset jätesäiliöt ja keräyspisteet, joihin ne voidaan lajitella oikein. Kierrättämällä jätteet oikein voimme vähentää ympäristön kuormitusta ja hyödyntää uudelleen käyttökelpoisia materiaaleja.

Biojäte

biojäte

Biojätettä syntyy kotitalouksissa eloperäisestä jätteestä, kuten ruuantähteistä, hedelmien kuorista ja kahvinporoista. Biojäte voidaan laittaa biojäteastiaan tai kompostoida kotona, mikäli siihen on mahdollisuus. On tärkeää huuhdella ruuantähteistä nesteet ja valuttaa biojäte niin, ettei se ole liian märkää. Biojäte ei saa sisältää esimerkiksi öljyjä, muovipusseja tai terveyssiteitä.

Paperi ja kartonki

paperin kierrätys

Paperi ja kartonki ovat yleisiä kotitalouksissa syntyviä jätteitä. Näitä voidaan lajitella erilliseen paperinkeräykseen. Kartonki ja pahvi on hyvä litistää ja kerätä sisäkkäin, ja pahvihylsyjä voi myös laittaa paperinkeräykseen. On tärkeää, että paperi ja kartonki ovat puhtaita ja kuivia eivätkä sisällä muovia tai muita epäpuhtauksia.

Kartongin lajittelu

Kartonki voidaan lajitella paperinkeräykseen yhdessä muiden paperijätteiden kanssa. Ennen lajitteluun laittamista on hyvä litistää kartonkilaatikot ja kerätä ne sisäkkäin. Pahvihylsyjen voi myös laittaa paperinkeräykseen. Muista kuitenkin, että kartonki ja pahvi eivät saa olla likaisia tai kosteita, ja niissä ei saa olla muovia tai muita epäpuhtauksia.

Lasin kierrätys

lasipakkausten kierrätys

Lasipullot ja lasipurkit voidaan laittaa lasinkeräykseen. Ennen kierrätystä on suositeltavaa huuhdella lasipakkaukset ja poistaa korkit ja kannet. Lasinkeräykseen ei kuitenkaan saa laittaa esimerkiksi posliinia, peililasia, autonlaseja tai vaarallisia jätteitä.

Metallin kierrätys

metallijätteen lajittelu

Pienmetalli, kuten metalliset säilyketölkit ja aerosolipurkit, voidaan laittaa metallinkeräykseen. Metallinkeräykseen ei kuitenkaan saa laittaa esimerkiksi maalipurkkeja tai sähköromua. Metallin kierrättäminen voi auttaa säästämään luonnonvaroja ja vähentämään ympäristön kuormitusta.

Kierrättämällä metallijätettä oikein voimme edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Lajittelemalla metallijätteen erilliseen keräykseen varmistamme, että se päätyy asianmukaiseen kierrätysprosessiin eikä haittaa ympäristöä. Metallijätteen lajittelu ja kierrätys ovat helppoja tapoja osallistua ympäristönsuojeluun ja edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Muovin kierrätys

muovijätteen lajittelu

Muovipakkaukset voidaan lajitella ja viedä muovinkeräykseen. Tämä auttaa vähentämään muovijätteen määrää ja hyödyntämään muovin uudelleenkäyttöä. On tärkeää, että muovipakkaukset ovat tyhjiä ja puhtaita ennen niiden lajittelua.

Papereiden kierrätys

paperin kierrätys

Paperin kierrätys on tärkeä osa kestävää jätehuoltoa. Monet kotitalouksissa syntyvät paperituotteet, kuten lehdet, mainokset ja kopiopaperit, voidaan laittaa paperinkeräykseen. Näin voidaan hyödyntää käytettyä paperia uudelleen ja vähentää sen hukkaan heittämistä.

Jotta paperin kierrätys olisi tehokasta, on tärkeää, että kierrätettävä paperi on puhdasta ja kuivaa. Paperi ei saa sisältää muovia tai muita epäpuhtauksia, jotka voivat vaikeuttaa kierrätysprosessia. Huolellinen lajittelu auttaa varmistamaan, että kierrätetty paperi voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Voit myös vähentää paperinkulutusta esimerkiksi tuulettamalla ja käyttämällä lyhyempiä tai viileämpiä pesuohjelmia pyykinpesussa. Näillä pienillä teoilla voimme yhdessä vaikuttaa paperin kulutuksen vähenemiseen ja luonnonvarojen säästämiseen.

 • Paperinkeräykseen kuuluvat lehdet, mainokset ja kopiopaperit
 • Varmista, että kierrätettävä paperi on puhdasta ja kuivaa
 • Vältä kierrätettävän paperin sisältämistä muovista tai muita epäpuhtauksia
 • Vähennä paperinkulutusta tuulettamalla ja valitsemalla lyhyempiä/viileämpiä pesuohjelmia

Kotitalouksien haasteet kierrättämisessä ja jätteenkäsittelyssä

Kotitalouksilla voi olla haasteita kierrättämisessä ja jätteenkäsittelyssä. Yksi haasteista on tilanpuute, kun jäteastioille ei ole tarpeeksi tilaa kotona tai taloyhtiössä. Tämä voi vaikeuttaa jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Lisäksi jätteen epäselvyys voi aiheuttaa haasteita, kun ei tiedetä mihin jäte kuuluu laittaa. Esimerkiksi mikä jätteen lajittelujake tai kierrätyspiste on oikea paikka tietynlaiselle jätteelle.

Toinen haaste liittyy tiedon puutteeseen. Monet kotitaloudet eivät välttämättä tiedä miten jätteitä tulee lajitella tai miten kierrätys toimii. Tiedon puute voi estää kestävän kierrätyksen edistämisen kotona.

On tärkeää tarjota parempia ratkaisuja ja opastusta kotitalouksille jätteen lajitteluun ja kierrätykseen. Esimerkiksi selkeät ohjeet jäteastioihin tai ohjeet kierrätyspisteissä voivat auttaa kotitalouksia toimimaan oikein. Lisäksi tiedottaminen kierrätyksen hyödyistä voi motivoida ihmisiä osallistumaan kestävään kierrätykseen.

Yhteistyö kotitalouksien, taloyhtiöiden ja viranomaisten välillä on tärkeää kestävän kierrätyksen edistämiseksi. Rakentamisen ratkaisut voivat tarjota parempia jätehuollon mahdollisuuksia kotitalouksille. Yhteistyön avulla voidaan luoda paremmat puitteet kestävälle kierrätykselle ja jätehuollolle kotona.

Katso myös

suomalaiset kansanperinteet

Suomalaiset Kansanperinteet – Elävänä Nykypäivässä

Kun puhumme suomalaisista kansanperinteistä, puhumme myös rikkaasta perinnetietoudesta, joka yhdistää meidät menneisyyteen ja antaa voimaa …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *