maanantai , 20 toukokuun 2024
kestävä elämäntapa

Kestävä elämäntapa – Ekologiset valinnat arjessa

Maapallon nykytila asettaa vaatimuksia niin yrityksille kuin yksilöillekin. Kun etsimme vastauksia ekologisen kriisin kysymyksiin, jokainen teko lasketaan. Kestävä elämäntapa on tie kohti vihreämpää arkea, jossa jokainen valinta ja teko tukee ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Tässä artikkelissamme keskitymme käytännön ohjeisiin, jotka auttavat sinua toteuttamaan ekologiset valinnat näkyväksi osaksi jokapäiväistä elämääsi, vähentäen näin hiilijalanjälkeäsi ja eläen harmoniassa luonnon kanssa.

Arki on pullollaan tilanteita, joissa voimme valita ympäristön kannalta paremmin. Olipa kyse sitten vastuullisesta kuluttamisesta, liikkumisen muodoista tai kodin energiatehokkuudesta, pienillä, määrätietoisilla valinnoilla on väliä. Lähdetään yhdessä kulkemaan kohti ympäristötietoisempaa ja kestävämpää huomista.

Avainaskeleet

 • Starttaa ekologiset muutokset kotona – pienet teot kuten energiansäästölamppujen käyttö ja vedenkulutuksen vähentäminen tekevät ison eron.
 • Suosi kulutuksessa kestäviä ja korjattavia tuotteita, jotka palvelevat pitkään.
 • Hyödynnä liikkumisessa julkista liikennettä ja kävelyä tai pyöräilyä aina kun mahdollista.
 • Valitse ravintona kasvispainotteisia vaihtoehtoja ja suosi kauden kasviksia lähituottajilta.
 • Opettele lajittelemaan jätteet ja suosi kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.
 • Vähennä ruokahävikkiä ostamalla harkiten ja hyödyntämällä ylijäämät ruoanlaitossa.
 • Tutustu jakamistalouden mahdollisuuksiin ja vähennä tarpeetonta omistamista.

Ymmärrys kestävästä elämäntavasta ja sen tärkeys

Ympäristöystävälliset ratkaisut

Yhä useammat suomalaiset ovat heränneet pohtimaan omaa rooliaan ekologisten haasteiden edessä. Maapallon saastekuormitus ja ympäristön tilan heikkeneminen ovat aiheita, jotka vaativat jokaiselta meiltä ymmärrystä ja vastuunottoa. Meidän on katsottava peiliin ja tunnustettava oma osamme: miten voimme elämällämme vaikuttaa globaaleihin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen? Vastuullinen kuluttaminen ja ympäristöystävälliset ratkaisut tulee integroida osaksi jokaista päätöstämme – ne ovat avainasemassa globaalin ekologisen kriisin ratkaisemiseksi.

Maapallon tilan haasteet ja vastuulliset valinnat

Kestävää kehitystä tukevat päätökset eivät ole pelkästään yksilöiden, vaan myös yritysten ja yhteisöjen kantama vastuu. Ilmastonmuutoksen torjunnassa jokainen tekomme on tärkeä: asumisen energiatehokkuus, järkeistetty kulutus ja ympäristöystävällisten tuotteiden suosiminen. Vastuullinen kuluttaminen ja kestävät arjen valinnat, kuten liikkuminen ja ravinnon hankinta, luovat perustan ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle.

Ilmastonmuutos ja yksilön toiminnan vaikutukset

Ilmastonmuutos on monimutkainen ongelma, jonka seuraamuksia jokainen meistä kokee omassa arjessaan. Meidän on otettava haaste vastaan ja tunnustettava, että omat valintamme vaikuttavat suoraan päästöjen määrään. Tutkimuksen mukaan tavallisten ihmisten arjessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt muodostavat jopa 68 prosenttia Suomen päästökokonaisuudesta. Tämä havahduttava tieto vahvistaa ympäristötietoisen toimintamme tärkeyttä ja rohkaisee meitä etsimään ympäristöystävällisiä ratkaisuja jokapäiväiseen elämäämme.

Kestävän elämäntavan periaatteet

Kestävä elämäntapa

Kestävän elämäntavan toteuttaminen on käytännön tekoja, jotka vaikuttavat suoraan vihreän arjen rakentamiseen. Ekologisuus kotona syntyy pienistä arkipäivän rutinoista ja valinnoista, joilla on suuri merkitys hiilijalanjälkemme pienentämisessä. Tässä osiossa keskitymme keskeisiin toimiin, jotka tekevät kestävästä elämäntavasta olennaisen osan päivittäistä elämäämme.

 1. Tehdään tietoisia valintoja kulutustotteiden ja palveluiden osalta: suositellaan pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

 2. Sujuvoitetaan omaa liikkumista valitsemalla ympäristöystävällisiä kulkumuotoja ja vähennetään yksityisautoilun tarvetta.

 3. Kohdennetaan ruokavalion valinnat ympäristön kannalta kestäviin vaihtoehtoihin, kuten kasvispainotteisiin aterioihin ja lähiruokaan.

 4. Opetellaan säästämään energiaa ja vettä kodin jokapäiväisissä askareissa ja investoidaan energiatehokkuuteen esimerkiksi kodinkonevalinnoissa ja valaistuksessa.

 5. Rakennetaan kestäviä tottumuksia jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen edistämiseksi: esimerkiksi lajitellaan jätteet asianmukaisesti ja käytetään tuotteita, jotka elävät uusiokäyttösyklin mukana.

Kaikkien näiden toimien taustalla on halu ja tarve suojella ympäristöämme ja elää terveemmin. Kun kehittämme rutiinejamme kestävän elämäntavan mukaisiksi, teemme vastuullisia valintoja, jotka antavat takaisin niin luonnolle kuin meille itsellekin.

Ekologisesti kestävä ravinto

Ekologisesti kestävä ravinto

Ekologisesti kestävä ravinto kytkeytyy läheisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nykyaikainen kuluttaja voi omilla valinnoillaan vaikuttaa merkittävästi ympäristön hyvinvointiin. Pienentämällä lihan ja maitotuotteiden kulutusta, suosimalla luomutuotteita ja vähentämällä ruokahävikkiä, voimme merkittävästi keventää ruokavalion ympäristötaakkaa. Näiden toimien toteuttaminen edesauttaa ekologisesti kestävämmän ravinnon integroimista osaksi arkea.

Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen vähentäminen

Eläinperäisten tuotteiden tuotannolla on huomattavan suuri vaikutus ympäristöön. Kasvisruoan lisääminen ravintoon on helppo ja tehokas tapa vähentää yksilön hiilijalanjälkeä. Terveellinen ja monipuolinen kasvisruoka tarjoaa kaikki tarvittavat ravintoaineet ja on samalla ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Luomu- ja lähituotteiden suosiminen

Luomutuotteiden suosimisen merkitys ei rajoitu pelkästään yksilön terveyteen, vaan sillä on suoria vaikutuksia paikalliseen talouteen ja ympäristöön. Luomu- ja lähiruokaa valitsemalla vähennetään kemikaalien käyttöä ja tuetaan kestävää maataloutta.

Ruokahävikin ehkäiseminen ja järkevä ostokäyttäytyminen

Ruokahävikin vähentäminen on yksi konkreettisimmista tavoista toimia ympäristön hyväksi. Järkevä ostokäyttäytyminen ja harkittu ruoan säilöminen ovat avainasemassa, kun tavoitteena on vähentää hävikkiä ja kunnioittaa luonnonvaroja.

Ympäristöystävälliset ratkaisut ruoan hankinnassa

Ympäristöystävälliset ratkaisut

Kun puhumme ympäristöystävällisistä ratkaisuista ruoan hankinnassa, tarkoitamme valintoja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja kannustavat kestävään kulutuskulttuuriin. Kestotuotteet, kierrätys ja kertakäyttöpakkausten vähentäminen ovat avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kestotuotteiden käyttö ja kierrätyksen suosiminen

Kestävän kehityksen myötä kestotuotteet ja kierrätys ovat nousseet yhä tärkeämmiksi osiksi arkipäivän valintoja. Tehdessämme ostoksia, voimme suosia tuotteita, jotka kestävät käytössä pitkään ja joiden elinkaaren pidentäminen on suunniteltu kierrätys huomioiden.

Kierrättävien materiaalien suosiminen tuotteiden pakkaamisessa vähentää tarvetta käyttää uusia raaka-aineita, mikä säästää niin ympäristöä kuin taloudellisia resurssejakin. Esimerkiksi lasi- ja metallipakkaukset ovat usein kierrätettävissä sellaisenaan, kun taas paperi- ja pahvimateriaalit voidaan käyttää uudelleen valmistamalla niistä uusia tuotteita.

Kertakäyttöpakkausten välttäminen

Ympäristötietoisuuden kasvaessa kuluttajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota kertakäyttöpakkausten aiheuttamaan jäteongelmaan. Ostokäyttäytymisessä tärkeää on valita tuotteita, jotka ovat mahdollisimman vähän pakattuja tai joiden pakkaukset voi uusiokäyttää tai kierrättää.

Kertakäyttökulttuurista poispäin siirtyminen tarkoittaa myös käytännön valintoja, kuten kestopusseihin siirtymistä hedelmien ja vihannesten kuljettamisessa sekä kertakäyttöisten muovirasian sijaan oman kestorasian käyttöä noutoruuan ostamisessa. Nämä pienet arjen teot ovat askel eteenpäin kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Vastuullinen kuluttaminen ja tuotteiden elinkaari

Vastuullinen kuluttaminen

Vastuullisessa kuluttamisessa yhdistyvät harkittu ostokäyttäytyminen ja pitkäikäisten tuotteiden valinta. Tämä ei ainoastaan säästä luonnonvaroja, vaan myös ohjaa taloutta kestävämpään suuntaan. Tuotteiden elinkaaren pidentäminen sekä kestävyys ovat nykypäivän kulutusta ohjaavia avainsanoja, ja jakamistalous puolestaan tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja omistamisen kulttuurin muuttamiseen.

Tuotteiden korjattavuus ja kestävyys

Tuotteen pitkä elinkaari ja sen mahdolliset korjauskerrat ovat merkki vastuullisesta suunnittelusta. Kestäviä tuotteita valittaessa huomioidaan niiden valmistusmateriaalit, mahdollisuus huoltaa ja päivittää tuotetta, sekä tuotteen kierrätettävyys. Tällaisen tuotteen hankinta on sekä taloudellisesti että ekologisesti perusteltu valinta.

Omistamisen ja jakamistalouden yhteensovittaminen

Yhteiskäyttö ja jakamistalous ovat vastuullisen kuluttamisen keskiössä. Omistaminen ei ole ainoa tapa hyödyntää tuotteita, sillä jakamistalouden myötä monet tuotteet, kuten työvälineet ja ajoneuvot, voidaan jakaa yhteisössä. Tämä näkyy vähentyneinä hankintoina ja siten myös pienempänä ympäristön kuormituksena. Jakamistalous edustaa kulutusmallia, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja elämän kestäviä arvoja.

Kestävä elämäntapa ja asuminen

kestävä asuminen

Kotimme ovat keskiössä, kun puhumme ympäristövaikutusten pienentämisestä. Oikeanlaisilla valinnoilla asuminen voidaan muokata ympäristötietoisemmaksi, vähentäen näin tarpeetonta energian- ja vesikulutusta. Tehokas energiansäästö ja viisas vesikulutus ovat avainasioita ekologisesti kestävässä elämäntavassa.

Energiansäästö ja hukkaneliöiden välttäminen

Tarpeettomasti kulutettu energia on yksi suurimmista asumisen ympäristövaikutuksista. Hukkaneliöiden välttäminen sekä kotien energiatehokkuuden parantaminen ovat konkreettisia keinoja, joilla jokainen voi osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Optimaalisen kokoiseen asuntoon muuttaminen sekä kodinkoneiden ja valaistuksen sammuttaminen, kun niitä ei käytetä, ovat yksinkertaisia tapoja vähentää energiankulutusta arjessa.

Vähäeleinen energia- ja vesikulutus kotona

Vesikulutuksen pienentämiseen voi vaikuttaa monin tavoin. Suihkussa käynnin aikana veden virtausta voi rajoittaa ja hanan voi sulkea hampaita pestessä. Myös vettä säästävän teknologian, kuten virtaamaa rajoittavien suihkupäiden, valinta auttaa säästämään arvokasta luonnonvaraa. Pyykin pesu matalammissa lämpötiloissa ja täysien koneellisten pyykkääminen ovat myös osa kestävää asumista.

Liikkuminen ja matkailun ekologiset vaihtoehdot

Ekologiset vaihtoehdot liikkumiseen

Ympäristön kannalta vastuulliset valinnat ovat merkittävässä osassa nykyaikaista liikkumista ja matkailua. Ekologiset vaihtoehdot, kuten julkiset kulkuneuvot, tarjoavat viisaan ratkaisun arjen liikenteeseen ja vähentävät yksityisautoilun tarvetta, mikä on tärkeä askel kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa.

Kestävän matkailun edistäminen on yhteinen päämäärämme. Lomamatkoilla lentämisen sijaan kannattaa harkita muita matkustamismuotoja, kuten junia, jotka ovat ympäristön kannalta parempi valinta. Junalla matkustaminen on paitsi ekologisempaa, myös mahdollisuus nauttia matkaan liittyvästä maisemien vaihtuvuudesta ja matkustamisen mukavuudesta.

 • Oman auton hankinnan sijaan suosi julkisia kulkuneuvoja tai kimppakyytejä.
 • Lomamatkoilla vuokra-auton käyttö avaa mahdollisuuden joustavuuteen ilman oman auton aiheuttamaa ympäristötaakkaa.
 • Eurooppalaisessa kaupunkilomailussa julkiset kulkuneuvot ovat avainasemassa, sillä ne tarjoavat helpon tavan liikkua paikasta toiseen.
 • Valitse matkailussa kohteita, joissa voit tutustua paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin liikkuen jalan tai pyörällä.

Arjen liikkumisvalinnoilla, olipa kyse sitten työmatkasta tai vapaa-ajan reissusta, on merkittävä vaikutus ympäristökuormitukseen. Valitsemalla julkiset kulkuneuvot edistämme kestävää matkailua ja tuemme samalla ekologisten vaihtoehtojen yleistymistä liikenteessä.

Kierrätyksen rooli kestävässä elämäntavassa

Kierrätyksen merkitys kestävässä elämäntavassa

Kierrätyksen tehostaminen on keskeinen osa kestävän kehityksen periaatteita. Se käsittää paitsi jätteiden asianmukaisen lajittelun myös kierrätysmateriaalien käytön tuotteissa. Kierrätyksen kautta voimme vähentää ympäristön kuormitusta, säästää luonnonvaroja ja edistää kestävää elämäntapaa.

Jätteiden lajitteluosaaminen

Jätteiden lajittelu on perustaito, joka kuuluu kestävään elämäntapaan. Kun tiedostamme erilaisten materiaalien kierrätysmahdollisuudet, teemme vaikutuksen niin jätekustannusten pienentämiseen kuin ympäristön hyvinvointiinkin. Kierrätys alkaa jokaisen oman kodin lajittelupisteestä.

 • Kerrospahvi, paperi ja kartonki omaan astiaansa
 • Lasi, metallit ja muovit kierrätetään niille varatuissa keräyspisteissä
 • Orgaaniset jätteet biojätteeseen
 • Vaatteet ja tekstiilit kierrätykseen sopiviin keräyslaatikoihin

Kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden käyttö

Kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankinta on suora investointi kestävään tulevaisuuteen. Hyödyntämällä uusiokäytettyjä materiaaleja tuotannossa, tuotteiden valmistukseen kuluu vähemmän energiaa ja vähennetään tarvetta uusien raaka-aineiden louhinnalle.

 1. Osta tuotteita, jotka on tehty kierrätysmateriaaleista, kuten kierrätysmuovista tai kierrätetystä metallista.
 2. Suosimalla kierrätettyjä materaaleja tuetaan kiertotaloutta, ja samalla vähennetään jätteiden määrää.
 3. Käytä kierrätyspaperia toimistossa ja valitse kotitalouksien tuotteet, jotka tukevat kestävän kehityksen tavoitteita.

Kestävän elämäntavan vaikutus yhteiskuntaan

Yhteiskunnallinen yhteistyö kestävän elämäntavan edistämisessä

Kun puhutaan kestävästä elämäntavasta, on tärkeää ymmärtää sen laajemmat vaikutukset yhteiskuntaan. Kansalaisten yksilölliset valinnat ja käyttäytymisen muutokset ovat olennainen osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Toimimalla yhteistyössä voimme luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka edistävät ympäristövastuullisuutta sekä paikallisesti että globaalisti.

Kansalaisten käyttäytymismuutoksen merkitys päästövähennyksiin

Jokainen teko, jokainen päätös hiilijalanjäljen pienentämiseksi on askel kohti vihreämpää tulevaisuutta. Ilmastobarometrin mukaan suomalaiset ovat enenevässä määrin alkaneet toteuttaa toimia päästöjen vähentämiseksi, mikä on rohkaiseva merkki siitä, että kestävä elämäntapa alkaa juurtua yhteiskuntaamme. Kun yhä useampi omaksuu ympäristötietoisia arjen rutiineja, syntyy kumulatiivisia vaikutuksia, jotka edesauttavat merkittäviä päästövähennyksiä.

Yhteistyön voima muutoksen edistämisessä

Yhteistyö on avainsana kestävän kehityksen tiellä. Yhteiskunnan eri sektorit – yksityiset kansalaiset, yritykset, julkiset toimijat – voivat yhdistää voimansa ja luoda synergiaetaidoita, jotka nopeuttavat siirtymistä kestävähkömpiin elämäntapoihin. Yhteistyö mahdollistaa tietotaidon jakamisen, tukee innovaatiota ja vakiinnuttaa kestävän elämäntavan perusarvona yhteiskunnassamme.

Innostus ja motivointi ekologiseen arkeen

Kestävän kehityksen edistämisessä yksittäisten toimijoiden voima on merkittävä, mutta yhteisöllisyys ja yhteiset ponnistelut kiihdyttävät muutosta kohti ekologista arkea. Järjestöt, yhteisöt, yritykset ja aktiiviset kansalaiset voivat toimia yhdessä luoden innostusta ja motivointia ympäristöystävälliseen elämäntapaan. Esimerkiksi Maapalloliigan kaltaiset tempaukset herättävät kiinnostusta ja tarjoavat uusia näkökulmia arjen ekologisiin valintoihin.

Laajamittainen osallistuminen ympäristötietoisiin kampanjoihin vahvistaa tietoisuutta kestävän elämäntavan merkityksestä ja kannustaa ihmisiä toimimaan proaktiivisesti oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Innostus kasvaa osallistumisen myötä, ja kun ympäristöystävälliset toimet muuttuvat yhteisöllisiksi kokemuksiksi, niiden vaikutus ja ulottuvuus voimistuvat. Kestävien arvojen jakaminen ja omaksuminen muodostavat perustan, jonka varassa ympäristöystävällinen elämäntapa voi kukoistaa ja levitä.

Ekologisessa arkessa motivoinnin tarjoaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Informaatio ja opastus ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksin riitä. Kestävyyteen kannustavia toimintamalleja ja positiivisia kokemuksia on luotava lisää. Tämä voidaan saavuttaa yhdistämällä voimavarojamme ja jakamalla parhaita käytäntöjä. Kun jokainen ottaa vastuun omasta vaikutuksestaan ja tunnistaa yhteiset tavoitteemme, voimme yhdessä liikuttaa asioita eteenpäin kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

FAQ

Mikä on kestävä elämäntapa?

Kestävä elämäntapa on tapa elää, jossa pyritään tekemään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia valintoja jokapäiväisessä elämässä. Tämä sisältää vastuullisen kuluttamisen, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä ympäristöystävällisten kulkuvälineiden suosimisen.

Miten yksilön valinnat vaikuttavat ilmastonmuutokseen?

Jokaisen yksilön arkipäiväiset valinnat, kuten ruoka, liikkuminen, kulutustottumukset ja asuminen, tuottavat päästöjä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Vastuullisilla valinnoilla, kuten kasvispainotteisen ruokavalion suosimisella ja jätteiden vähentämisellä, voimme pienentää henkilökohtaista hiilijalanjälkeämme ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Kuinka voimme vähentää ruoan ympäristövaikutuksia?

Voimme vähentää ruoan ympäristövaikutuksia suosimalla kasvipohjaisia tuotteita, valitsemalla luomu- ja lähiruokaa sekä välttämällä ruokahävikkiä. Nämä toimenpiteet vähentävät ruoantuotannon aiheuttamia päästöjä ja kannustavat kestävämpään ruokajärjestelmään.

Kuinka kestotuotteiden käyttö auttaa ympäristönsuojelussa?

Kestotuotteiden, kuten kangaskassien ja monikäyttöisten astioiden, käyttö vähentää tarvetta yhden käyttökerran muoville ja muille kertakäyttöpakkausmateriaaleille, mikä vähentää jätteen määrää ja maapallon saastumista.

Miksi tuotteiden korjattavuus on tärkeää?

Tuotteiden korjattavuus on tärkeää, koska se pidentää tuotteiden käyttöikää, mikä vähentää jätteen määrää ja tarvetta uusien tuotteiden valmistukselle. Näin säästämme luonnonvaroja ja vähennämme ympäristökuormitusta.

Miten asumisen ekologisuutta voidaan parantaa?

Asumisen ekologisuutta voidaan parantaa esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta, suosimalla uusiutuvia energialähteitä, välttämällä tarpeetonta sähkölaitteiden käyttöä ja pienentämällä vedenkulutusta. Myös asunnon koon mukauttaminen tarpeisiin vähentää vaikutusta ympäristöön.

Mitä ekologisia vaihtoehtoja on matkustamiseen ja liikkumiseen?

Matkustamiseen ja liikkumiseen on useita ekologisia vaihtoehtoja, kuten julkiset kulkuvälineet, pyöräily, kävely ja yhteiskäyttöautojen käyttäminen. Lentomatkailun välttäminen ja junan suosiminen pitkillä matkoilla ovat myös ympäristöystävällisiä valintoja.

Miten kierrätys edistää kestävää elämäntapaa?

Kierrätys vähentää tarvetta uusien raaka-aineiden louhinnalle ja energiankulutukselle tuotannossa, mikä vähentää päästöjä. Oikeaoppinen lajittelu ja kierrätysmateriaalien suosiminen tukevat kestävää elämäntapaa ja edistävät resurssitehokkuutta.

Miten kestävä elämäntapa vaikuttaa yhteiskuntaan?

Kestävä elämäntapa voi johtaa laajempiin muutoksiin yhteiskunnallisissa normeissa ja politiikassa, kun yhä useampi ihminen ja yritys sisällyttää ympäristövastuulliset arvot toimintaansa. Tämä edistää kestävyyttä kaikilla elämänaloilla ja kannustaa päästövähennyksiin.

Kuinka yhteisöt voivat innostaa ekologiseen elämäntapaan?

Yhteisöt voivat innostaa jäseniään ekologiseen elämäntapaan esimerkiksi järjestämällä yhteisiä puhdistustalkoita, koulutuksia kestävästä kuluttamisesta ja kampanjoita, jotka keskittyvät ympäristöystävällisten käytäntöjen edistämiseen.

Katso myös

suomalainen saunakulttuuri

Suomalainen Saunakulttuuri – Löylyn Lämpöä ja Perinteitä

Suomalainen saunakulttuuri on syvälle juurtunut osa suomalaista elämäntapaa ja perinteitä. Kautta aikain on sauna tarjonnut …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *